توسعه پایدار در 151 کشور

 

در سال 2006 میلادی سازمانی غیرانتفاعی  درکشور هلند تحت عنوان SSF   (( Sustainable Society Foundation با 24 شاخص ، به برخی کشورها وجوامع محلی در حال توسعه کمک نموده است تا وضعیت توسعه پایدار در هر کشوری به تفکیک هر شاخص نشان داده شود.

از این 24 شاخص برای ایران؛ کشاورزی ارگانیک ، مصرف انرژی های تجدید شونده در حد کمینه و غذای کافی در بیشینه قرار دارد.الباقی موارد هم در لینک عکس قابل رویت بوده وبرای مقایسه با 150 کشور دیگر میتوانید به این سایت مراجعه کنید.ممنون از حسین عزیز.