توافق نزدیک است

 

گرچه زیاد خوش بین نیستم اما تلگراف با نقل قول از فرستاده بریتانیا در مذاکرات عنوان کرده است که مذاکرات در مسیر رسیدن به یک توافق است. این توافقی که ایشان از آن نام می برد ظاهرا طرحی است از سوی کشور میزبان، آفریقای جنوبی، که برنامه ی زمانی مشخص تری را برای کاهش انتشار ارائه کرده است. برنامه ای که تلگراف از قول پژوهشگران نقل می کند از افزایش دو درجه ای دمای زمین جلوگیری نخواهد کرد.

فعلا که فضای شعار در مذاکرات داغ است و “می توانیم” و “می شود” است که در فضا پرتاب می شود. مطلب تلگراف را اینجا بخوانید.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: