تنفس طرح جنگلداری مدیریت تحمیلی بر جنگل !

فریادی که گوش شنوایی ندارد و محکوم است که به گوشی نرسد


پنجشنبه و جمعه ای در اولین روز های فصل زمستان بظاهر فارغ شده از کار ، از جنگل های حاشیه رودخانه سرد ابرود، از کلاردشت تا نمک آبرود از طرح های جنگلداری سری 9 و 8 و 7 و 5 عبور کردم و در آستانه روز جهانی جنگل پیام واضحی دارم . ترجیح ندهید دامدار با فقرش در جنگل بماند و مدیریت علمی و فنی متوقف شود !

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده