تغییر اقلیم و تغییر زمان حضور در پارک ها

 

دو سه روزی است حسب شرایط یک سری مقالات را در چند مجله ی معتبر اقتصادی مرور می کنم. برایم جالب است که بیشتر این مقالات بیش از آنکه از یک مدل پیچیده و یا روش های محاسباتی و معادلاتی بسیار دشوار برخوردار باشند از وجود یک ایده ی ناب بهره می برند. ایده ای که به پشتوانه ی یک تلاش منطقی در مدلسازی و تشریح به نتیجه رسیده است و واقعا دریچه ی جدیدی را به سوی پژوهشگران گشوده است.

به نظرم این از وظایف محقق است که خودش را به آنچه انجام شده محدود نکند و بزرگ تر فکر کند. بزرگ تر، وسیع تر، عمیق تر، تا بتواند به مساله ها، فرضیه ها، سوال ها و روش هایی برسد که در عین دارا بودن اعتبار علمی، از اهمیت و اثربخشی برخوردار باشند.

در همین راستا و به عنوان نشانه ای از توان یک پژوهشگر خوشفکر در حرکت چنین مسیری امروز مقاله ای دیدم که اخیر با مشخصات زیر منتشر شده است. اگر خاطرتان باشد پیش از این نوشتم که تغییر اقلیم و افزایش متوسط دما باعث بروز تغییراتی در رفتار حیوانات و گیاهان می شود. اما آیا رفتارهای انسانی هم ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرند.

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا اخیرا با مطالعه ی تعداد زیادی از پارک های ملی ایالات متحده به این نتیجه رسیده اند که زمان حضور مردم در این پارک ها تغییر کرده است. این کار که جزییاتش اینجا قابل دسترسی است به بررسی در 27 پارک در بازه ی سال های 1979 تا 2008 پرداخته و نشان داده که زمان اوج شلوغی پارک ها به طور متوسط حدود چهار روز پیش آمده است. 

کمی فکر کنید، شاید پراکسی های خوبی هم برای این موضوع به ذهن شما برسد.

جزییات مقاله این است:

 

Reference Type: Journal Article
Author: Buckley, Lauren
Author: Foushee, Madison
Primary Title: Footprints of climate change in US national park visitation
Journal Name: International Journal of Biometeorology
Publisher: Springer Berlin / Heidelberg
Issn: 0020-7128
Subject: Earth and Environmental Science
Start Page: 1
End Page: 5
Url: http://dx.doi.org/10.1007/s00484-011-0508-4
Doi: 10.1007/s00484-011-0508-4
Abstract: Climate change has driven many organisms to shift their seasonal timing. Are humans also shifting their weather-related behaviors such as outdoor recreation? Here we show that peak attendance in US national parks experiencing climate change has shifted 4 days earlier since 1979. Of the nine parks experiencing significant increases in mean spring temperatures, seven also exhibit shifts in the timing of peak attendance. Of the 18 parks without significant temperature changes, only 3 exhibit attendance shifts. Our analysis suggests that humans are among the organisms shifting behavior in response to climate change.
 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده