تصاويري از عشق که ميليون ها نفر با آن گريه کردن

 


با تشکر از جناب حمید قندی جهت ارسال این مطالب برای بنده:
گفته شده است که عکس اين دو پرنده در کشور اکراين گرفته شده است.
ميليون ها نفر در کشور آمريکا و اروپا با ديدن اين عکس ها گريه کرده اند.
عکاس اين عکس ها آنها را به بالاترين قيمت ممکن به روزنامه هاي فرانسه فروخته است
 و تمام نسخه هاي روزنامه در روز انتشار اين عکس بطور کامل فروخته شده است.
در تصوير اول پرنده ماده زخمي روي زمين افتاده و  منتظر شوهرش مي باشد
 ????? ????????? 
 
 
در تصوير دوم پرنده نر براي همسرش با عشق و دلسوزي غذا مي آورد
????? ????? ????
 
 
 
در تصوير سوم پرنده نر مجددا براي همسرش غذا مي آورد
 اما متوجه بي حرکت بودن وي مي شود لذا  شوکه شده و سعي مي کند او را حرکت دهد
cid:3.1749996732@web112107.mail.gq1.yahoo.com
 
لحظه اي که  متوجه مرگ عشق خود مي شود و شروع به جيغ زدن و گريه مي کند
cid:4.1749996732@web112107.mail.gq1.yahoo.com
 
 
در کنار جنازه همسرش مي ايستد و همچنان به شيون مي پردازد
cid:5.1749996732@web112107.mail.gq1.yahoo.com
 
در آخر مطمئن مي شود که عشق به او باز نمي گردد
 لذا با غم و ناراحتي کنار جنازه وي آرام مي ايستد
????? ????? ????
 
همين امروزهمدیگررا دوست داشته باشیم
 
شايد فردايي نباشد