تسهیل برای شکار و تخریب در میانکاله

یکی از تسهیلاتی که جاده شهرداری جهت تخریب میانکاله ایجاد کرده امکان ورود موتور و وسائل نقلیه به عمق تالاب است .

توضیح اینکه  وجود گل و لای و همچنین درختچه های گز و جگن (سازیل)باتلاقی بصورت نواری با عرض یک کیلومتر در تمامی طول تالاب در قسمت جنوب میانکاله راه را برای ورود ماشینها و وسایل نقلیه  مسدود کرده و بصورت دیواری دفاعی از تالاب و زیستمندان آن دفاع میکند  .اما در چند سال اخیر شروع  احداث  جاده ای  موسوم به جاده شهرداری  این دیوار دفاعی را  در مقطعی حساس  از بین برده و دسترسی را به مهمترین قسمت تالاب میانکاله که بیشترین تمرکز گونه های آبزی و کنار آبزی را داریم آسان می نماید .  امروز شکارچی های غیر مجاز با  وسائل نقلیه براحتی از روی جاده قسمت جگنزار و باتلاقی را رد میکنند و با لوازم شکار و صد خود بدون پیاده شدن از اتومبیل و حتی موتور سواری به صید و شکار  میپردازند که یکی از نشانه های این موضوع شکار هزاران پرنده در این تالاب با ارزش است .     

دیده بان میانکاله

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده