تالاب های مازندران خشک شدند

چندی پیش برای عکاسی از تالابهای مازندران (طبق سنت هر ساله ) راهی یکی از تالابها شدم . منظره ی وحشتناکی جلوی چشمانم نمایان شد . تالاب خشکیده بود. گونه های وسیع گیاهی و جانوری یا از بین رفته یا در حال ازبین رفتن بود . غریب این که اهالی هم با هر وسیله ای که در دست داشتند به شکار پرنده های آواره و ماهیهای تالاب و … پرداخته بودند . به همین خاطر عکسهای سال۱۳۸۸ را که از همان تالاب گرفته بودم را با عکسهای جدید جهت مقایسه تقدیم می کنم.

حسین شفیع نیا