تالاب لیپار- چاه بهار

در پانزده کیلومتری چاه بهار، در مسیر ساحلی چاه بهار به گواتر، تنگه ای صخره ای مشرف به دره ای سرسبز و زیبا قرار دارد که از بالای آن روستای لیپار در میان سبزه زارها پیداست. در میان دو کوه که فاصله چندانی با هم ندارند، آب بندی ایجاد شده که آب های سرگردان اطراف را در خود جمع کرده و به آبگیری به طول چهارده کیلومتر تبدیل شده است.

جزر و مد سرخ یا صورتی رنگی که در این تالاب رخ می‌دهد آن را از زیباترین دیدنی‌های چابهار ساخته است. رنگ قرمز این پدیده محصول فعالیت پلانکتون های  گیاهی این منطقه است. فراوانی مواد آلی و معدنی به همراه جریانهای دریایی حاصل از طوفانهای مونسون باعث افزایش پلانکتونها و در نتیجه این پدیدهٔ منحصر به فرداقیانوسی می‌شود و اکوسیستم خاصی را بجود آورده است.