به کدامین گناه…؟؟

مهاتما گاندی:

میزان مدنیت هر جامعه ای را
از رفتار مردم آن جامعه با حیوانات می توان تشخیص داد

/**/

ای انسان،به نــوای کــدام
لالایــی، وجــدانت را خــوابانده ای، که اینچــنین بــی خــیالی…