برگزاری نشست دو روزه کارشناسان آموزش ادارات کل محیط زیست استانها در استان البرز

به گزارش روابط عمومي حفاظت محيط زيست استان البرز،’حسن پسنديده’ روز سه شنبه در كارگاه آموزشي تبيين ديدگاه راهبردي آموزش و مشاركت هاي مردمي در حفاظت محيط زيست كه در موسسه علوم دامي كشور مستقر در كرج برگزار شد، افزود: امروزه با توجه به رشد جمعيت در بهره برداري از منابع آنچه كه منجر به تخريب محيط زيست مي شود، نگران كننده است.
وي اظهار داشت: يكي از مهمترين وظايف سازمان حفاظت محيط زيست در كنار شناسايي عوامل مخرب محيط زيست، شناسايي شاخص هاي آموزش در امر زيست محيطي به جهت ارتقاء دانش در اين حوزه است.

وي اجراي اصل 50 قانون محيط زيست را يك وظيفه عمومي دانست و گفت: متاسفانه به دليل عدم آگاهي مردم و مسوولين چالش هايي در اين زمينه ايجاد شده و در اين قانون به آموزش توجه ويژه اي شده است.

وي افزود: با توجه به ظرفيت هاي محيط زيست بايد از توانايي سازمانهاي مردم نهاد با ايجاد يك وحدت رويه امور مرتبط با محيط زيست را پيش ببريم.
پسنديده اضافه كرد: دراين زمينه بايستي از مشاركتهاي مردمي استفاده كنيم زيرا براي توسعه پايدار نقش مردم انكار ناپذير است و رسانه ها نيز دراين ميان بايد براي بالابردن سطح آموزش عمومي بسيج شوند.

مديركل حفاظت محيط زيست استان البرز به دوره هاي آموزشي برگزار شده در اين استان اشاره كرد و گفت: پرسنل محيط زيست استان البرز از ابتداي سالجاري تاكنون چهار هزار و 64ساعت آموزش ضمن خدمت را گذرانده اند و همچنين در سه دوره تخصصي كه با همكاري دانشگاه محيط زيست براي آموزشهاي همگاني برگزار خواهد شد .لازم به ذكر است تاكنون پنج هزار و 280ساعت كارگاههاي آموزشي براي دانش آموزان و تشكلهاي مردمي انجام شده است.

وي برگزاري هم انديشي و ميزگردهاي مختلف و بررسي چالشهاي زيست محيطي در چهار ميزگرد تخصصي و همچنين تاليف و انتشار مجموعه كتاب هشت جلدي در خصوص كودكان، گونه هاي گياهي و جانوري و منشور محيط زيست استان را از ديگر فعاليتهاي آموزشي محيط زيست استان البرز برشمرد.


گفتني است كارگاه آموزشي تبيين ديدگاه راهبردي آموزش و مشاركتهاي مردمي در حفاظت محيط زيست بمدت دو روز در موسسه علوم دامي كشور مستقر در كرج برگزار گردید.نوشته شده در: دسته‌بندی نشده