باز هم سوالهای بیشتر در مورد فلامینگوها

28/9/90 تالاب میانکاله  عکاس: حر منصوری

کمترین تعداد شکستگی در فلامینگوهای بالغ زمستان گذران در میانکاله .
نکته:
1-چه ارتباطی بین سن و سال و میزان شکستگی پاها وجود دارد .
2-آیا تغذیه نا مناسب باعث پوکی استخوان پاها در فلامینگوهای نا بالغ شده است ؟؟؟
3- ایا عکس العمل دیر هنگام فلامینگوهای نا بالغ موجب تیر خوردگی و در نتیجه شکستن از ناحیه پا میشود /.
4- آیا عکس العمل دیر هنگام نسبت به نزدیک شدن قایقهای گشت محیط زیست و شکارچی ها باعث برخورد و در نتیجه  شکستگی در ناحیه پای فلامینگوهای نابالغ گشته .؟؟؟

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده