این شیر تهران گردی میکند

شهروندی که ساعت 1:22 دقیقه بامداد سه شنبه 22 آذر در مسیر شرق به غرب بزرگراه همت، خیابان هنگام متوجه حضور یک توله شیر در فضای سبز حاشیه بزرگراه شده بود در تماس با سامانه 125 خواستار حضور سریع آتش نشانان برای گرفتن این حیوان و انتقال آن شد. آتش نشانان موفق شدند این توله شیر را گرفته و به ایستگاه خود منتقل کنند تا به مرکز نگهداری حیوانات انتقال داده شود. حرکات این بچه شیر نشان می دهد که این حیوان دست آموز است

خبرآنلاین