انگل ها از تغییر اقلیم خوشحالند

 

مطالعه ای که جزییاتش را در انتهای این مطلب گذاشته ام به بررسی پیامدهای تغییر اقلیم بر برخی آبزیان پرداخته و مدعی شده است که انگل ها، به قیمت جان ماهی ها، از تغییر اقلیم سود خواهند برد. بر اساس این مطالعه افزایش دما می تواند نرخ رشد انگل ها (هم جمعیتی و هم توده ای) را افزایش داده و بر چرخه ی حیات میزبانان آن ها اثر بگذارد. به گفته ی محققین انگل ها ممکن است با اثرگذاری بر مغز میزبان رفتار وی را تحت تاثیر قرار دهند.

اندازه ی انگل ها نقش مهمی در چرخه ی زندگی آن ها و طول دوره ی حیاتشان دارد چرا که انگل های بزرگتر شانس بیشتری برای بلوغ و تخم گذاری دارند.

لینک این مقاله اینجا است. توضیحات در مورد این مقاله اینجا است.

جزییات مقاله به شرح زیر است:

 

AU  – Macnab, Vicki
AU  – Barber, Iain
TI  – Some (worms) like it hot: fish parasites grow faster in warmer water, and alter host thermal preferences
JO  – Global Change Biology
JA  – Glob Change Biol
SN  – 1365-2486
UR  – http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2486.2011.02595.x
DO  – 10.1111/j.1365-2486.2011.02595.x
PY  – 2011

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده