امیر شاه‌ قدمی و لیلا اسفندیاری

در نشست دی‌ماه ۱۳۸۹ انجمن که اختصاص داشت به گزارش لیلا اسفندیاری از تلاش بر روی کوه KII، امیر شاه قدمی، کوه‌نورد و مربی قدیمی هم حضور داشت و می‌خواست هدیه‌ای به لیلا بدهد. در پایان گزارش و هنگامی که دوستان و علاقه‌مندان لیلا، هدیه‌هایی به او می‌دادند، از امیر شاه قدمی خواهش کردیم که بر روی صحنه بیاید و او عکسی از خود در پای مجسمه‌ی کوه‌نورد (میدان کوه‌نورد – میدان سربند) به لیلا هدیه کرد. امیر شاه قدمی مهربان و صمیمی بود، او را کوتاه معرفی کردیم و حاضرین برایش ابراز احساسلت کردند، او آرام و فروتن بود، هدیه‌اش را داد، عکسی از او گرفتیم و رفت.

یاد و خاطره‌ی لیلا گرامی باد

پ ن۱ تندیسی از امیر شاه قدمی حدود ۵۰ سال پیش در میدان سربند نصب شده است.

پ ن ۲ برای امیر شاه قدمی آرزوی سلامتی دارم