42(90)- راه و راهبرد

فردا-
یک شنبه 6 آذر 1390- همایش جنگل ابر و توسعه پایدار در دانشگاه شهید بهشتی برگزار
می شود.

جنگل
ابر، از خبرهای مربوط به احداث جاده و اعتراض سمن های محیط زیستی به شهرت رسید.

خلاصه
ماجرا چنین است:

از
گلوگاه تا آزادشهر(شهرهای دامنه شمالی البرز شرقی)، در مسافتی حدود 140 کیلومتر،
هفت بار رشته کوه البرز را شکافته اند و استان های سمنان و گلستان را به هم ارتباط
داده اند. متأسفانه، حتی یکی از این راه ها هم استانداردهای جاده بین استانی را
ندارد! این جاده ها(مانند قزلق) گاه از مناطق لغزشی هم عبور کرده و فرسایش توده ای
عجیبی به بار آورده است.

حالا
چند سالی است که هشتمین مسیر، برای ارتباط شهرهای شاهرود و علی آباد در دستور کار
است، آن هم در جنگلی که تا دلتان بخواهد با مسیرهای گاز و نفت و برق راه راه شده
است. هدف اولیه در این مرحله، مرمت مسیر جاده جیپ رومربوط به شرکت گاز بود اما
رفته رفته به بزرگراه رسید!

سازمان
منابع طبیعی هم علیرغم مقاومت هایی که در این مرحله در برابر احداث جاده داشته است،
خود با احداث جاده در طرح های جنگلداری وایجاد ارتباط جلگه و خط الرأس (ونیز
موافقت ناگزیر با احداث جاده جهت اجرای طرح های عمرانی)، زمینه را برای گسترش در
خواست های محلی فراهم کرده است.

در کل
به نظر می رسد، راهبردی در باره نحوه ارتباط استان های گلستان و سمنان وجود ندارد.

پیشنهاد
می شود کارگروهی مرکب از متخصصان ذیربط  دو
استان تشکیل شده و نسبت به ساماندهی این مسئله اقدام نماید. چه بسا تعدادی از این
مسیرها، می بایستی مسدود شده و از صرف هزینه بی مورد نگهداری آن خودداری گردد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده