41(90)- افزایش جنگل و ضریب اطمینان

سال
ها، به درستی یا کلیشه وار- گفته و نوشته می شد: “مساحت جنگل های شمال ایران
ظرف 30 سال گذشته به نصف کاهش یافته است”، البته غالبا”معلوم هم نبود
منظور، کدام سی سال است!؟

در
روزهای گذشته از طرف مسئولان جنگل های شمال، در رسانه ها اعلام شد که مساحت جنگل
های شمال برابر عکس برداری هوایی سال 1386 حدود 91 هزارهکتار افزایش یافته است.

خبر
خوبی است ولی باور آن نیاز به توضیح بیشتری دارد. خوب تر است برای تنویر افکار
عمومی و بالا بردن ضریب اطمینان، توضیحات بیشتری داده شود.

تعدادی
از پرسش ها به شرح زیر است:

یک-
آیا این افزایش سطح، مربوط به دقت دستگاه های اندازه گیری جدید است  یا تعریف جنگل نسبت به گذشته تغییر کرده و یا
واقعا” احیاء جنگل بر تخریب آن پیشی گرفته است؟

دو-
آیا بهتر نیست  عکس های دو مقطع عکسبرداری
شده (سال1373 و سال 1386) با مشخص کردن مناطقی که این افزایش سطح جنگل، در آن جا
ها اتفاق افتاده، در اختیار رسانه ها قرار گیرد؟

سه-
رقم تخریب سالانه یا مجموع 13 سال فوق در شمال چقدر بوده و مناطق احیا شده که نهال
های آن رشد کرده و مشمول تعریف جنگل شده اند (و در عکس های جدید خود را نشان داده
اند) چقدر بوده است؟

در
انتظار پاسخ های راهگشا.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده