39(90)- جنگل و تعریف

دو
سه سال قبل، با همکارم مهندس ابراهیمی در برنامه گفتگوی رادیو شرکت داشتیم.

مجری
برنامه جناب میرفخرایی چند بار از ما خواست جنگل را تعریف کنیم، اما ما طفره
رفتیم. انصافا”یک بحث در باره تعریف جنگل به ایشان و شنوندگان احتمالی
بدهکاریم.

البته
جنگل به تعریف عمومی نیازی ندارد. همه در داستان ها خوانده و شنیده اند یا در فیلم
ها دیده اند که جنگل جایی است که انبوهی از درختان خودرو و حیات وحش زیادی دارد.

اما
آن چه محل بحث است ترمینولوژی ملی و جهانی و حقوقی و جنگل شناسی و… است.

به
عنوان مثال، فائو در گزارش منابع جنگلی سال 2010 در تعریف جنگل آورده است:”
زمینی بیش از نیم هکتار مساحت پوشیده از درختان بلندتر از 5 مترو تاج پوشش بیش از
10 درصد، یا درختانی که قادر باشند در آن رویشگاه به این حد از رشد برسند. این
تعریف شامل زمین های که عمدتا” تحت کشت هستند یا کاربری شهری دارند، نمی شود.”

در
سازمان جنگل ها و… همین تعریف را با یک تفاوت به عنوان تعریف ملی پذیرفته اند.
آن تفاوت در میزان تاج پوشش است. در ایران، تاج پوشش بیش از پنج در صد را جنگل می
نامند.

خوب،
این تعاریف مختلف چه مشکلی ایجاد می کند؟

مشکل
اینجاست که در قانون نمی توان تعریف اکولوژیکی از جنگل ارائه داد، بلکه باید
تعریفی باشد که قاضی بر آن اساس بتواند قضاوت کند یا اگر بنا باشد تعریف فائو را
ملاک قرار دهیم، طبعا” مساحت جنگل های کشور، از رقم اعلام شده کنونی کم تر
خواهد شد و آن وقت چقدر باید تلاش کرد و توضیح داد که: آن رقم مربوط به آن تعریف
بود و این رقم مربوط به این تعریف است!

و قس
علیهذا.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده