از لردگان تا آتشگاه

بازدید از سد خرسان زمینه مشاهده ای از افعال بشدت مخرب در جنگل های غرب را فراهم کرد، شهرستان لردگان با مساحتی در حدود 300 هزار هکتار توسط تعداد معدودی نیروی انسانی به ازای هر 7500 هکتار یک نفر تحت مدیریت آقای مهندس ترابی مدیریت می شود ، از تلاش همکاران کوشا این خطه که اخیراً با آنها افتخارآشنایی پیدا کردم در جهت حفظ و حمایت از جنگل های غرب تقدیر و تشکر می کنم. نمی دانم باید از دریغ و حسرت  ... “از لردگان تا آتشگاه”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

تجزیه و تحلیل تئوریکی منحنی زیست محیطی کوزنتز

دکتر مریم لشکري زادههیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوهسیده نونا تاجدارانکارشناس ارشد اقتصادچکیدهدر این مقاله سعی شده است چگونگی به وجود آمدن رابطه u معکوس شکل بین رشد اقتصادي و کیفیت زیست محیطی بر مبناي تئوری‌هاي اقتصاد خرد و شرایط بهینه‌یابی بررسی شود؛ لذا حالت‌هاي گوناگون بوجود آمدن رابطه u معکوس منحنی زیست محیطی کوزنتز در چارچوب مدل‌هاي استاتیک و حالت‌هاي گوناگون مدل‌هاي دینامیک با ذکر فروض و شرایط آن توضیح داده شده است. نتیجه نهایی نشان می‌دهد تغییر ترجیحات مردم در طی فرآیند رشد اقتصادي عامل اصلی به وجود آمدن منحنی زیست محیطی کوزنتز است. متن مقاله را در اینجا بخوانید!  ... “تجزیه و تحلیل تئوریکی منحنی زیست محیطی کوزنتز”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

اشاره ای به نقش سازمان های مردم نهاد

همایش جنگل ابر، با تلاش موسسه ی طنین طبیعت تیرگان، جمعیت دیده بان طبیعت شاهرود، و کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه شهید رجایی، در روز 6 آذر در دانشگاه بهشتی برگزار شد. سخن رانان همایش، مهندس محمد درویش، دکتر ناصر کرمی، دکتر پیمان یوسفی آذر، و دکتر اسماعیل کهرم بودند. نکته ی مهمی که در این همایش چند بار و از سوی چند نفر از سخنرانان و دیگر حاضران بر آن تاکید شد، نقش مهم سازمان های مردم نهاد (NGO) در حفظ طبیعت بود. دکتر یوسفی آذر در سخنان خود، به دلایل موفقیت طبیعت دوستان در متوقف ساختن طرح جاده کشی از ابر به علی آباد اشاره کرد. او گفت که نشان دادن واکنش ِ به هنگام، برآورد خسارت های ساخت جاده و ارایه ی آن به مقام های تصمیم گیرنده، وارد شدن رسانه ها به موضوع، حضور موثر سازمان های مردم نهاد (ان جی او ها)، و حمایت متخصصان  ... “اشاره ای به نقش سازمان های مردم نهاد”

ادامه ←

آلودگي صوتي را جدي بگيريم !

در سالهاي اخير ميزان جرم و جنايت در كشور عزيزمان ايران به ميزان قابل توجه اي افزايش يافته است؛ تمايل به خودكشي و قتل، اسيد پاشي و شوك هاي شديد عصبي موضوعاتي هستند كه مي توانيم در هياهوي كلان شهري همچون تهران و يا حتي شهرهاي كوچك آنها را به راحتي پيدا كرده و براي هر كدامشان مثال هاي فراواني را ذكر كنيم؛ امروزه مشكلات روحي و رواني چنان گسترده شده اند كه حتي با بروز كوچكترين مشكلي مي توانيم خشونتي عميق و خطرناك را در مقابل ديدگانمان احساس كنيم! اگر امروز حساسيت هاي عصبي و خستگي هاي روحي و جسمي ، آرامش و صبر و تحمل را از ما ربوده اند بايد اندكي به سيطره فضاي ماشيني كه در شهرهايمان رخنه كرده است مظنون شويم؛ يكي از دلايل وقوع چنين حوادث ناگواري افزايش افسار گسيخته « آلودگي هاي صوتي » است؛ آلودگي صوتي و يا همان صداي مزاحم معضلي  ... “آلودگي صوتي را جدي بگيريم !”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده