وقتي « آلودگي صوتي » پاس كاري مي شود !

در سالهاي اخير ميزان جرم و جنايت در كشور عزيزمان ايران به ميزان قابل توجه اي افزايش يافته است؛ تمايل به خودكشي و قتل، اسيد پاشي و شوك هاي شديد عصبي موضوعاتي هستند كه مي توانيم در هياهوي كلان شهري همچون تهران و يا حتي شهرهاي كوچك آنها را به راحتي پيدا كرده و براي هر كدامشان مثال هاي فراواني را ذكر كنيم؛ امروزه مشكلات روحي و رواني چنان گسترده شده اند كه حتي با بروز كوچكترين مشكلي مي توانيم خشونتي عميق و خطرناك را در مقابل ديدگانمان احساس كنيم! اگر امروز حساسيت هاي عصبي و خستگي هاي روحي و جسمي ، آرامش و صبر و تحمل را از ما ربوده اند بايد اندكي به سيطره فضاي ماشيني كه در شهرهايمان رخنه كرده است مظنون شويم؛ يكي از دلايل وقوع چنين حوادث ناگواري افزايش افسار گسيخته « آلودگي هاي صوتي » است؛ آلودگي صوتي و يا همان صداي مزاحم معضلي  ... “وقتي « آلودگي صوتي » پاس كاري مي شود !”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

43(90)- نشانه گذاری و نظارت

در سال های اخیر میزان برداشت از جنگل های شمال به کم تر از یک میلیون مترمکعب رسیده است(فرض کنید 900 هزار متر مکعب). درختان برداشت شده قطر های مختلف و حجم های متفاوتی دارند. فرض کنید میانگین حجم درختان برداشت شده سه متر مکعب باشد). به این ترتیب در سال های اخیر حدود 300 هزار اصله درخت در هر سال توسط  کارشناسان سازمان جنگل ها در جنگل های شمال انتخاب و سپس قطع می شود. این کار، یعنی انتخاب درختان فوق – که براساس اصول علم جنگل شناسی و کتابچه طرح مصوب صورت می گیرد- “نشانه گذاری” نام دارد. خوشبختانه در سال های اخیر کوشش هایی برای آموزش نشانه گذاران (بخش دولتی) و صدور کارت صلاحیت نشانه گذاری صورت گرفته که باید دامنه آن گسترده تر شده و کارشناسان جنگل بخش غیردولتی را هم  شامل شود. اما بحث اصلی این است که آیا نظارت کافی بر امر بسیار مهم  ... “43(90)- نشانه گذاری و نظارت”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

گزارش الجزیره از آغاز مذاکرات اقلیمی در دوربان

   ضمنا خبری رو اینجا خوندم از اعلام آمادگی بریتانیا برای پرداخت یک میلیارد پوند به صورت کمک به کشورهای آفریقایی. جزییاتش رو در مطالب بعدی می نویسم.      ... “گزارش الجزیره از آغاز مذاکرات اقلیمی در دوربان”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده