ضوابط زیست محیطی محل های دفع پسماندهای عادی

اين ضوابط به استناد ماده 12 قانون و ماده 23 آئين نامه اجرايي مديريت پسماندها و به منظور کاهش اثرات مخرب زيست محيطي فعاليتها، مکانها و تاسيسات مرتبط با پردازش و دفع پسماندهاي عادي از جمله کليه اماکن دفن و بازيافت تهيه گرديده است. . ماده1- تعاريف و اصطلاحات به کار رفته در اين ضوابط، همان تعاريف مندرج در قانون و آئين نامه اجرايي مديريت پسماندها مي باشد. ماده 2- در انتخاب محل دفن پسماندهاي عادي، بايد کليه معيارهاي زيست محيطي، زمين شناسي، هيدولوژي، هيدروژئولوژي، توپوگرافي، اقليمي، خاکشناسي، مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان، حريم خطوط انتقال مواد نفتي، آب و نيرو، راههاي دسترسي، مناطق جمعيتي وساير معيارهاي مندرج در اين ضوابط در نظر گرفته شوند. ماده 3- محلهاي دفع نبايد در مسير و حريم رودخانه هاي فصلي و دائمي، مسيلها و آبراهه هاي منتهي به رودخانه ها واقع شوند. ماده 4- محلهاي دفع بايستي خارج از محدوده سيلاب با دوره  ... “ضوابط زیست محیطی محل های دفع پسماندهای عادی”

ادامه ←

اولويت استفاده از ظرفيت هاي بخش غير دولتي در امر حفاظت

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز در جلسه شوراي اداري محيط زيست استان گفت: استفاده از ظرفيت هاي بخش غير دولتي در امر حفاظت در اولويت قرار دارد. مدير كل حفاظت محيط زيست استان البرز افزود: يكي ازسياستهاي مهم و داراي اولويت سازمان حفاظت محيط زيست موضوع برون سپاري بخشي ازتكاليف و فعاليتهاي سازماني وهمچنين بهره گيري ازظرفيتهاي بخش غيردولتي درامرحفاظت است.وي با اشاره به نزديكي  کرج به پايتخت  و رشد قابل توجه درچند دهه اخير ازابعاد علمي ، تحقيقاتي ودانشگاهي در استان البرز افزود:هم اكنون وجودمراكزتحقيقاتي ودانشگاهي مرجع كشوردراستان البرز يكي ازمحاسن بزرگ اين استان است كه مي بايست ازاين ظرفيت وقابليت و توان،درجهت رشد علمي تحقيقاتي استان بيشترين بهره گيري را نمود ؛ اين درحاليست كه براساس مصوبه هيات وزيران دردورسوم به استان البرز نيز يكي ازموارد مهمي كه به آن اشاره و تاكيدشده است،موضوع ايجاد آزمايشگاههاي معتمد محيط زيست استان است.مدير كل حفاظت محيط زيست البرز  ... “اولويت استفاده از ظرفيت هاي بخش غير دولتي در امر حفاظت”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده

مراسم دعای باران کاسه کلی

مراسم دعای باران کاسه کلی هنگام کم بارانی مردم میمند مراسمی به نام کاسه کلی  انجام می دادند و جریان از این قرار بود که به اشاره بزرگتر های محل، بچه ها با نیت مراسم کاسه کلی دور هم جمع می شدند و سپس به راه افتاده به در منازل مردم می رفتند و دسته جمعی به خواندن این سرود می پرداختند: کاسه کلی کاسه کلی اینجا خونه امینه داغ رودش  نبینه خدا بده بارونی بارون بی امونی کاسه کلی کاسه کلی مشتی جوی  داشتیم سر تلی  کاشتیم الله بده بارونی بارون بی امونی صاحب خانه که متوجه آمدن بچه ها می شد در را باز می کرد و مقداری مواد خوراکی مثل برنج،نخود،لوبیا،عدس یا آجیل به آنها می داد ، بچه ها این کار را تا چهل خانه ادامه می دادند و بعد از اینکه مقدار قابل توجهی مواد غذایی تهیه می شد در جایی جمع می شدند و  ... “مراسم دعای باران کاسه کلی”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در:

برای روز جهانی کوهستان (11 دسامبر/ 20 آذر)

موضوع روز جهانی کوهستان امسال، “کوه ها و جنگل ها” است. به این مناسبت، در این جا گفته هایی از چند پژوهشگر را که با این موضوع ارتباط دارد، نقل می کنیم. دفترهای نمایندگی انجمن و دیگر علاقمندان می توانند از این نوشته ها، به عنوان یک دستمایه برای تهیه ی متن سخن رانی، بروشور، مطالب رسانه ای، و در دیگر کارهای آموزشی مربوط به 11 دسامبر استفاده کنند. 1– از ادوارد ویلسون، زیست شناس و استاد دانشگاه هاروارد؛ کتاب تنوع حیات، ترجمه: عبدالحسین وهاب زاده، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 1384  جنگل، تولید کننده ی آب  درست است که جنگل ها در منطقه هایی  می رویند که رطوبت مناسبی در خاک و هوا باشد، اما در عین حال جنگل خود یک عامل باران زا و حفظ کننده ی آب در خاک است. ادوارد ویلسون می نویسد: «جنگل وسیع آمازون نیمی از بارندگی اش را خود سبب می شود. با بریده شدن  ... “برای روز جهانی کوهستان (11 دسامبر/ 20 آذر)”

ادامه ←

ریشه بیکاری وبلوط در زاگرس خشکیده خواهد شد!

ماجرای طرح تولید فرآورده‌های بذر درخت بلوط واحداث کارخانه در یاسوج طی این پست شرح داده شد و توضیح ماجرا نیز در روزنامه اعتماد درج گردید.بازخورد این خبر موجب شد تا مهندس غیبی ، مدیر کل دفتر امور منابع جنگلی سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور که متولی جنگلهای خارج از شمال میباشند مباحثی را مطرح و زوایای دیگری از این بی توجهی را روشن سازند. چرا که بلوط هر سال زادآوری نمی کند و هرچند سال یک بار بذر تولید می کند. واگر همین بذور نیز از سطوح جنگل جمع آوری شود نه تنها زاد آوری بلوط مختل میشود بلکه چرخه غذائی برخی موجودات وابسته به این بذور نیز دچار اختلال میگردد. مهندس غیبی معتقد است که با احداث چنین کارخانه ای آسیبی که ممکن است ظرف 50 سال به جنگلهای بلوط برسد در عرض 15 سال اتفاق می افتد.  ضمن اینکه مسئولان باید بدانند توسعه منابع طبیعی به معنی توسعه اقتصادی،  ... “ریشه بیکاری وبلوط در زاگرس خشکیده خواهد شد!”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده