11 دسامبر، روز جهانی کوهستان

در یادداشت پنجم آبان، به روز جهانی کوهستان و موضوع امسال آن اشاره کردیم. دیده بان کوهستان انجمن کوه نوردان و دفترهای نمایندگی انجمن، برنامه هایی به این مناسبت خواهند داشت؛ تا کنون برگزاری همایش “جشن کوهستان” در باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات همچون سال های گذشته، اجرای یک صعود و گردهمایی در پناهگاه میدان میشان همدان، برگزاری همایش در آمل، و شرکت در نمایشگاه سه روزه ای که با برنامه ریزی شهرداری منطقه ی یک تهران برگزار خواهد شد، قطعی شده است.

پوستر زیر، مربوط به نمایشگاه تهران است: