جریان موقت زاینده رود مسکنی برای دردهای بی شمار محیط زیست اصفهان

یک فعال و کارشناس محیط زیست کشور در پی جاری شدن آب در زاینده رود، جاری شدن موقت آب در رودخانه زاینده رود را همچون مسکنی برای دردهای بی شمار دانست و افزود: حل دائمی این مشکل در گرو نگاه جامع تر و ریشه‌ای تر به مشکلات این بخش است.به گزارش مهر، صبح امروز با افزایش خروجی سد زاینده رود برای کشت کشاورزان شرق اصفهان، آب در بستر خشک زاینده رود جاری شده و زنده رود را بار دیگر موقتاً زنده کرد در این خصوص با کارشناس محیط زیست به گفتگو نشسته ایم.محمد درویش در گفتگو با مهر با اشاره به چیدمان توسعه در استان‌های مختلف کشور تصریح کرد: مهمترین مشکل موجود این است که چیدمان توسعه در استان‌های مختلف متناسب با توان بوم شناختی یا توان اکولوژیکی سرزمین طراحی نمی‌شود.وی افزود: اصفهان در منطقه فلات مرکزی کشور قرار گرفته و مهمترین منبع اندوخته آبی این استان یعنی زاینده رود،  ... “جریان موقت زاینده رود مسکنی برای دردهای بی شمار محیط زیست اصفهان”

ادامه ←

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در:

نگاهی به کارنامه ی فدراسیون کوه نوردی

مقاله ی زیر را در سال 1379 نوشتم، اما به مدت چند سال جایی برای انتشار آن نیافتم و فقط مضمون بخش هایی از آن را این جا و آن جا بیان کردم. فکرمی کنم که درتیرماه 83 فرشید فاریابی آن را درتارنگار خودش منتشرکرد. اکنون که این مقاله را بازخوانی می کنم، می بینم که بسیاری از انتقادهایی که به فدراسیون وارد کرده ام، متاسفانه هنوز وارد است! گو این که چند تایی از موارد انتقاد، تا اندازه ای اصلاح شده اند؛ برای مثال، شیوه ی گزینش برای صعودهای خارج از کشور بسیار بهتر شده و یا درفدراسیون، کارگروه محیط زیست راه اندازی شده است (همین چند هفته پیش). این متن اگرچه به نوعی، ادامه ی بحث هایی است که در تیرماه گذشته با عنوان “کیفیت، عنصر فراموش شده در کوه نوردی ایران” و در مرداد ماه با عنوان “در نقد فدراسیون کوه نوردی” داشته ام، اما درعین حال می تواند نگاهی تاریخچه  ... “نگاهی به کارنامه ی فدراسیون کوه نوردی”

ادامه ←