گنه کرد در بلخ آهنگری××× به شوشتر زدند گردن مسگری

فرض کنید در یک روز برفی وسرد پائیزی قصد انتقال مبلغی پول از یک حساب به حساب دیگر را دارید تا بلکه چک بانک مقصد را پاس نمایید. برای این کار وارد شعبه ای از بانک خود شده که نزد آن حساب بانکی دارید.پس از پر کردن فرم مربوطه مسئول باجه عنوان میکنند که حساب شما مسدود شده وامکان برداشت پول وجود ندارد. وقتی علت را جویا میشوید توجه شما را معطوف به این نوشته  میکند:


 اگر تا تاریخ 15 آبان ماه کد ملی خود را به حساب بانکی مرتبط ننمایید حساب شما مسدود خواهد شد. تا اینجای کار نیز مشکلی وجود ندارد، چرا که همه افراد بایستی از قانون تمکین نموده و از آن تبعیت نمایند.

اما اینکه چرا حسابی که ظرف سه روز گذشته مفتوح شده وکلیه مشخصات منجمله کد ملی، سریال شناسنامه و دیگر مشخصات که عرف میباشد و اصل پول مورد درخواست در آن حساب میباشد مسدود میگردد ، جای تعجب دارد و اینکه اگر یکی از این حسابها هم مجهز به کد ملی نباشد کلیه حسابهای تودر آن بانک بسته خواهد شد بر حیرتت می افزاید.چاره ای نیست بجز اینکه منتظر باشی تا از سوی مسئول باجه کد ملی ودیگر مشخصات وارد سیستم گردد. پس از کنترل از سوی بانک مشخص شد ، نه این حساب بلکه دو حساب دیگر هم هیچ کاستی نداشته وکلیه مشخصات درخواستی بانک به انضمام کپی آنها به بانک داده شده و وارد سیستم گردیده است.اما حساب شما بی دلیل مسدود شده است.
سوال اصلی این است که بانک مرکزی بنا به چه مجوزی اقدام به مسدود نمودن حساب نموده و موجب شده که صاحب حساب از دسترسی به مبالغ مورد نیاز خود محروم شده و نه تنها موجب برگشت چک بانک مقصد، بلکه چند روزی  چالش وگرفتاری برای او ایجاد گردد. این داستان تنها مربوط به حساب تو نبوده و اغلب کسانی که در بانک حضور دارند درگیر همین مشکل میباشند.
قضاوت در مورد این حرکت بانک مرکزی در برخورد یکطرفه با صاحبان حساب و کسانی که هیچ نقشی درمشکلات پیش آمده در اختلالات بانکی در ماههای گذشته نداشته اند نیز با شما.اما همه افراد حاضر در بانک به نوعی معترض موضوع بوده وهر یک با بحثی اعتراض خود را اعلام میکردند.اما عمده این اعتراضات شامل این محور بود که چرا بانک مرکزی با فرافکنی بجای برخورد با مفسدین اقتصادی که مبالغ هنگفتی به یغما برده اند یقه یک مشت مردم عامی که دائما گرفتار مشکلات معیشتی و روزمرگی خود بوده راگرفته وتنها و بی مورد بدلیل عدم دقت در کار پرسنل خود ، یا دستوراتی غیر موجه حساب آنها را مسدود نموده تا شاید این حرکات غیر موجه ، ذهنیت ها را از اصل ماجرا دور نماید.
 آیا بانکها که 33 درصد سود ودیرکرد بابت ربای وامهای بانکی خود از مشتریان اخذ میکنند، آیا حاضرند بابت روزهائی که بی دلیل مبلغی را در بانک بلوکه نموده اند همین میزان ربا را بازپرداخت نمایند؟
در کشتن ما چه میزنی تیغ جفا                     ما را سر تازیانه ای بس باشد

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده