پناهگاه جنوبی … به قیمت جان دماوند!

مدتی قبل، از طریق Google Earth گشتی در اطراف دماوندکوه می‌زدم و عکس‌های قدیمی‌تر را با عکس‌های جدید  مقایسه می‌کردم…با علم به این موضوع که کوهنوردی ناسازگار ما و مدیریت ناصحیح و ناهمگام مسوولین با محیط زیست آسیب‌پذیرش چه‌ها که نکرده است؛ با این حال تصاویر جبهه جنوبی برایم تأسف‌بار بود. 

در این جا بطور خاص 3 عکس از منطقه بارگاه سوم انتخاب کرده‌ام. عکس نخست که در جولای 2006 گرفته شده، نشان می‌دهدکه طرح اصلی پناهگاه بزرگ جنوبی پیاده شده و آماده احداث است.

عکس دوم که در سپتامبر 2006 یعنی فقط 2 ماه پس از عکس نخست گرفته شده، دیواره های پناهگاه ساخته شده است. درتصویر کاملاً مشخص است که پاکوب‌ها بطور مشخصی پهن‌تر شده  و علت این‌همه تخریب در عرض تنها 2 ماه، چیزی جز حمل مقدار زیادی مصالح ساختمانی نمی تواند باشد.

بالاخره عکس سوم که در آگوست 2009 گرفته شده است، نشان‌دهنده عریض شدن پاکوب ها و آبله‌گون شدن چهره کوه به‌واسطه وجود هتلی!! در ارتفاع 4100 متری است، که موجب سرازیر شدن جمع کثیری از کوه‌نوردان؛خارج از ظرفیت محیط‌زیستی منطقه می‌شود. به راستی چقدر خود را محق می‌دانیم که اکوسیستم کوهستان را این‌گونه تبدیل به فضای شهری کنیم؟!

محسن آغاسی (گروه دیده بان کوهستان ایران)