پاک سازی میانکاله و آشوراده

حر منصوری، مدیر انجمن دیده بان میانکاله، پیشنهاد برنامه های پاک سازی میانکاله و آشوراده را برای “استقبال از پرندگان مهاجر” داده بود. گروه دیده بان کوهستان با همکاری دفتر انجمن در ساری و به ویژه با پی گیری های مسوول این دفتر (خانم بقراط) توانست در این برنامه مشارکت داشته باشد. خبر و گزارش تصویری را در سبز پرس بخوانید.