يافته هاي جديد درباره توانايي بيشتر درختان سوزني برگ در جذب CO2

پژوهش


يافته هاي جديد درباره توانايي بيشتر درختان سوزني برگ در جذب CO2 و نظر ۴ کارشناس
 

 
خراسان – مورخ شنبه 1390/08/28 شماره انتشار 17985
نويسنده: عرفاني

نتايج تحقيقات جديد پژوهشگران کشورمان نشان داد که درختان سوزني برگ نسبت به درختان پهن برگ دي اکسيدکربن بيشتري جذب مي کنند. از آن جايي که نوع درختان کاشته شده به ويژه در فضاهاي شهري به لحاظ جذب دي اکسيد کربن و آلاينده ها و تصفيه هوا بسيار موثر و حائز اهميت است، در گفت وگو با ۴ کارشناس و مقام مسئول در سازمان هاي محيط زيست و فضاي سبز و حوزه جنگل داري به بررسي اين موضوع و نحوه انتخاب و چينش درخت ها در فضاهاي شهري پرداختيم. برخي از اين کارشناسان نتايج تحقيقات را تأييد کرده اند و بعضي ديگر با بيان دلايلي همچون تأثير درختان سوزني برگ در افزايش اسيديته خاک، درختان پهن برگ را مناسب تر براي کاشت در فضاهاي شهري عنوان کرده اند.جذب CO2 تنها از طريق برگ انجام نمي شود

سياووش بختياروند بختياري، کارشناس ارشد رشته جنگل داري دانشگاه شهرکرد که تحقيقات خود را در زمينه ميزان جذب CO2 از اتمسفر در گونه هاي مختلف درختان در جنگل هاي فولاد مبارکه اصفهان انجام داده است، در گفت وگو با خراسان در اين باره گفت: شرايط خاص هر منطقه در انتخاب نوع درخت براي جذب CO2 اتمسفر موثر است. وي با بيان اين که درختان «توت» و «اقاقيا» از گونه پهن برگ ها و «سرو نقره اي» و «کاج تهران» از گونه سوزني برگ ها توانايي جذب CO2 بيشتري را دارند، تصريح کرد: جذب CO2 تنها از طريق برگ نيست بلکه اين فرآيند در اندام هاي مختلف گياه صورت مي گيرد. وي که تحقيقات خود را روي اجزاي مختلف گياه اعم از برگ، شاخه اصلي، شاخه فرعي، تنه و ريشه درخت انجام داده است، گفت: هر چقدر وزن يک درختان بيشتر باشد، اين گياه CO2 بيشتري جذب مي کند.بختياري در تشريح جزئيات اين پژوهش اظهار داشت: به طور جداگانه ۵ درخت از هر درخت توت، اقاقيا، سرو نقره اي و کاج تهران را انتخاب، اجزاي مختلف آن ها را قطع و در آزمايشگاه خشک و سپس درصد کربن موجود در هر قسمت از اجزاي درختان را محاسبه کرديم. وي افزود: براي به دست آوردن ميزان کربن موجود در ريشه اين گياهان، ريشه آن ها را در عمق هاي صفر تا ۱۵ سانتي متري، ۱۵ تا ۳۰ سانتي متري و ۳۰ تا ۶۰ سانتي متري اندازه گيري کرديم. نتايج بررسي ها نشان داد ميزان جذب CO2 در مجموع اندام هاي هوايي و زميني درختان سوزني برگ ۴-۳ برابر گونه هاي پهن برگ است.بختياروند يادآور شد: سطح برگ هاي درختان سوزني برگ نسبت به پهن برگ ها نيز بيشتر است، زيرا برگ هاي سوزني شکل حالتي دايره مانند دارند که وقتي باز مي شوند سطح مقطع آن ها خيلي بيشتر از آن چيزي است که در پهن برگ ها به نظر مي رسد. علاوه بر اين سوزني برگ ها هميشه سبزند و در طول ۴ فصل برگ دارند در حالي که درختان پهن برگ در پاييز برگ هاي خود را از دست مي دهند و براي انجام فرآيند فتوسنتز و جذب CO2 ديگر برگي ندارند.ريشه درختان سوزني برگ اسيديته خاک را افزايش مي دهد

دکتر حسن اصيليان معاون سابق سازمان حفاظت محيط زيست نيز در اين باره با بيان اين که در حال حاضر کاشتن درختان پهن برگ در فضاي شهري توصيه مي شود، به خراسان گفت: ريشه درختان سوزني برگ اغلب PH خاک را به سمت اسيدي شدن پيش مي برد و به درختان اطراف خود صدمه مي زند.اين عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس ادامه داد: با توجه به اين که درخت هاي سوزني برگ هميشه سبز هستند اما آن طور که انتظار مي رود اين درختان نمي توانند هوا را به اندازه کافي تصفيه کنند و فعاليت هاي آن ها در فصل زمستان کاهش پيدا مي کند.کاشت درخت کاج توصيه نمي شود

وي با بيان اين که در حال حاضر کاشت درخت کاج به هيچ وجه توصيه نمي شود، گفت: درختان پهن برگ تا زماني که سبز هستند به دليل داشتن سبزينه مي توانند تصفيه هوا و فرآيند فتوسنتز را به خوبي انجام دهند. اين گونه از درختان سبب زيبايي خاص شهر مي شوند و به دليل داشتن سطح بيشتر در برگ خود مي توانند دي اکسيد کربن بيشتري بگيرند و اکسيژن بيشتري آزاد کنند.دکتر اصيليان ادامه داد: از آن جايي که به دليل احتراق سوخت هاي فسيلي، آلاينده هاي زيادي در شهرها وجود دارد و روزنه هاي سوزني برگ ها نسبت به پهن برگ ها کمتر است در اثر نشست ذرات معلق و دوده ها، اين روزنه ها بسته مي شود. از طرف ديگر ريزش برگ ها در سوزني برگ ها طولاني تر است اما درختان پهن برگ که برگ هاي خود را در پاييز و زمستان از دست مي دهند و در فصل بهار دوباره برگ هايشان رويش مي کند، مي توانند به خوبي فرآيند فتوسنتز را انجام دهند و به تصفيه هواي شهر کمک کنند. بنابراين اگر چه سوزني برگ هاي جوان نسبت به پهن برگ ها دي اکسيدکربن بيشتري جذب مي کنند اما انجام فرآيند فتوسنتز در سوزني برگ ها داراي عمر کوتاهي است و پس از مدتي کوتاه، راندمان اوليه را نسبت به پهن برگ ها ندارد.


ادامه گزارش را در قسمت ((ادامه مطلب)) بخوانید . . .


 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده