و بازهم میانکاله

ابتدایی ترین مطالبی که در خصوص میانکاله در قانون طبیعت نوشتم و بررسی کردم مربوط به میانکاله بود. امروز در صفحه 7 روزنامه همشهری-صفحه سرزمین- در رابطه با میانکاله و خطراتی که آن را تهدید میکند به مقاله ای بر خورد کردم که گرچه تاسف بار بود، اما نکات مهمی را گوشزد میکرد …
 در پستهای پیشین بررسیهای لازم حقوقی انجام شده، بهتر است تنها مقاله امروز همشهری را مطالعه کنید.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده