نقش جوامع بومی و محلی درحفظ طبیعت و منابع طبیعی

گردهمایی آذرماه جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست

سخنران 
دکتر تقی فرور رئیس هیات مدیره ی سنستا (موسسه توسعه پایدار و محیط زیست) و رئیس کنسرسیوم  قرق های بومی و محلی ICCA Consortium
 
زمان: یکشنبه 6/9/90               ساعت : 6-4 بعداز ظهر
 
مکان: خیابان انقلاب- خیابان قدس- جنب دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران- کوچه آذین- پلاک 13 – ساختمان شماره 2 دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران