نامه ی وزیر جهاد کشاورزی در دفاع از بوجاق

خوشبختانه خبر رسید که وزیر محترم جهاد کشاورزی طی نامه ای به کمیسیون زیربنایی هیات دولت، خواستار تجدیدنظر و لغو مصوبه دولت برای ساخت بندر چندمنظوره كیاشهر آستانـه اشرفیه، یعنی در حاشیه ی  تالاب بوجاق گردید. چنین نامه ای که دلایل محیط زیستی را مبنای انتقاد از پروژه های توسعه قرار داده است، از سوی یک مقام عالیرتبه کم نظیر است. آن را به فال نیک می گیریم و امیدواریم به آن جامه ی عمل پوشانده شود.

لینک خبر و نامه

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده