معرفی استان های منتخب در همایش ملی مدیریت زیست محیطی پسماندهای بی فنیل پلی کلره در استان البرز

مديركل دفترآب و خاك سازمان در همايش ملي مديريت پسماندهاي حاوي و يا آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره با بيان اقدامات به عمل آمده در استانها در راستاي دفع و امحاء پسماندهاي ويژه خاطرنشان ساخت: هنوز با وضعيت مطلوب فاصله زيادي داريم ولي با توجه به پتانسيل ها و ظرفيت هاي ملي موجود و حضور بخش خصوصي مي توان گام هاي موثري را درجهت اعمال مديريت پسماندهاي مخاطره آميز برداشت.

به گزارش روابط عمومي حفاظت محيط زيست استان البرز،در همايش ملي مديريت پسماندهاي حاوي و يا آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره، ادارات كل حفاظت محيط زيست استان هاي البرز ، خوزستان و قزوين درخصوص اجراي ضوابط مديريت زيست محيطي پسماندهاي بي فنيل پلي كلره به عنوان استان هاي منتخب معرفي و مورد تقدير قرارگرفتند.
اين گزارش مي افزايد: اين همايش ملي با حضور معاونين محيط زيست انساني ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها در موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذركرج برگزار شد.
 حسن پسنديده مديركل حفاظت محيط زيست استان البرز در اين همايش با اشاره به اينكه مصرف بي رويه موجب نابودي و آلودگي منابع زيست محيطي و به تبع آن توليد انواع و اقسام پسماندها مي شود اظهار داشت: خوشبختانه درخصوص مديريت صحيح پسماندها دركشور خلاء قانوني وجود ندارد و قانون مديريت پسماندها و آيين نامه ها و ضوابط مرتبط با هرگروه پسماند مانند پسماندهاي كشاورزي ، برق والكترونيك ، پسماندهاي پزشكي ، ضوابط دفع پسماندهاي عادي و حتي ضوابط اجرايي پسماندهاي PCB يا بي فنيل هاي پلي كلره كه موضوع همايش است تدوين شده و درحال حاضر تكاليف كليه دستگاههاي ذيربط در قوانين و آيين نامه ها مشخص شده است.
 مديركل حفاظت محيط زيست استان البرز با تاكيد بر انجام  مطالعات شناسايي كمي و كيفي پسماندهاي صنعتي  در استان البرز تصريح كرد:موضوع پسماندهاي بي فنيل هاي پلي كلره نيز از زمان ابلاغ ضوابط اجرايي مربوطه در اسفندماه سال گذشته توسط اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرزبا جديت پيگيري شده است به نحوي كه مكانهاي محتمل نگهداري اين پسماندها در استان البرز شناسايي و موضوع در كارگروه استاني پسماند مصوب شده است.
 فرهاد  پورمحمد سخا مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به ضوابط اجرايي درخصوص مديريت پسماندهاي آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره مصوب كميسيون امورزيربنايي دولت به اهميت موضوع مديريت اين دسته پسماندها پرداخته و اظهارداشت:همانگونه كه سموم د.د.ت در كشاورزي فجايعي در محيط زيست به بارآورد، كاربرد بي فنيل هاي پلي كلره در صنعت هم مي تواند مخاطره آميز شود با اين تفاوت كه هنوز آثار زيانبار اين پسماندها به درستي شناخته نشده است.
 مديركل دفترآب و خاك سازمان با بيان اقدامات به عمل آمده در استانها در راستاي دفع و امحاء پسماندهاي ويژه و جايگاه ملي و منطقه اي جمهوري اسلامي ايران در خصوص پسماندهاي ويژه بالاخص پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل خاطرنشان ساخت: هنوز با وضعيت مطلوب فاصله زيادي داريم ولي با توجه به پتانسيل ها و ظرفيت هاي ملي موجود و حضور بخش خصوصي مي توان گام هاي موثري را درجهت اعمال مديريت پسماندهاي مخاطره آميز برداشت.

گفتني است در اين همايش گزارش طرح ملي مديريت پسماندهاي بي فنيل پلي كلره در كشورتوسط مديرگروه پسماند سازمان حفاظت محيط زيست، وضعيت موجود پسماندهاي حاوي و يا آلوده به بي فنيل هاي پلي كلره ازسوي مديرطرح مديريت پسماندهاي ويژه شركت توانير و اجراي پروژه GEF در مديريت پسماندهاي بي فنيل توسط كارشناس وزارت امورخارجه ارائه وسپس پانل پرسش و پاسخ برگزارشد.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده