مطالعه ی جدیدی پیرامون مهاجرت گونه های گیاهی

 

مطالعه ی جدیدی که اخیرا پیرامون مهاجرت گونه های گیاهی در ایالات متحده منتشر شده است نشان می دهد که الگوی قابل توجهی در میان درخت ها در مهاجرت به عرض های بالاتر دیده نمی شود. نتایج این بررسی که بر روی 92 گونه به انجام رسیده است حاکی از آن است که در 59 درصد نمونه ها گستره گیاهی از سمت های شمالی و جنوبی در حال انقباض است. در همین حال در 21 درصد نمونه ها حرکت به سمت عرض های بالاتر و در 16 درصد حرکت به سمت عرض های پایین تر مشاهده شده است.

در سایر موارد هم هیچ رفتار خاصی مشاهده نگردیده است.

نتایج این مقاله به چند صورت توسط رسانه ها تعبیر شده است. گروهی بر این باروند که این عدم جابجایی نشان دهنده ی آن است که درخت ها نسبت به تغییر اقلیم سازگارند. گروهی دیگر معتقدند که این ثبات نسبی نشان دهنده ی وجود تاخیر بین تغییرات دما و رفتار درختان است و احتمالا در آینده این انتقال به عرض های بالاتر رخ خواهد داد. گروه نهایی معتقدند که این مطالعه نشان دهنده ی عدم بروز تغییرات جدی است.

مطلبی را در این زمینه اینجا بخوانید.

اصل مقاله را اینجا ببینید.