مراسم دعای باران کاسه کلی

مراسم دعای باران کاسه کلی

هنگام کم بارانی مردم میمند مراسمی به نام کاسه کلی  انجام می دادند و جریان از این قرار بود که به اشاره بزرگتر های محل، بچه ها با نیت مراسم کاسه کلی دور هم جمع می شدند و سپس به راه افتاده به در منازل مردم می رفتند و دسته جمعی به خواندن این سرود می پرداختند:

کاسه کلی کاسه کلی

اینجا خونه امینه

داغ رودش  نبینه

خدا بده بارونی

بارون بی امونی

کاسه کلی کاسه کلی

مشتی جوی  داشتیم

سر تلی  کاشتیم

الله بده بارونی

بارون بی امونی

صاحب خانه که متوجه آمدن بچه ها می شد در را باز می کرد و مقداری مواد خوراکی مثل برنج،نخود،لوبیا،عدس یا آجیل به آنها می داد ، بچه ها این کار را تا چهل خانه ادامه می دادند و بعد از اینکه مقدار قابل توجهی مواد غذایی تهیه می شد در جایی جمع می شدند و آش مخصوصی می پختند و بر آن دعا می خواندند و سپس مقداری از آش خورده و بقیه به نیت آمدن باران در جوی آبی که رو به قبله جریان داشت می ریختند.

منبع: meymand.com

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده دسته بندی شده در: