مدیریت سیستمیک بر منابع طبیعی با لایحه جامع منابع طبیعی در هالة ابهام

بر خلاف آنچه که در تصور عامه است جنگلداری یک مدیریت بلند مدت را بر منابع جنگلی به اجرا در می آورد و قانونگذار در قانون حفاظت و بهره برداری مخصوصاً در ماده سه ابزار مناسبی به سازمان داده است ، بنحویکه از تجارب حاصله می توان سود برد و ادعا کرد در اجرای ماده سه قانون یک وجب ازجنگل های شمال با سابقه اجرای طرح « در حدود 50 سال» شائبه تردید مالکیت

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده