لایحه جامع منابع طبیعی هیچگاه از جامعیت لازم برخوردار نبوده است

این حق مجلس است که طرح بنویسد و یا از دولت لایحه بپذیرد و در کمیسیون ها بررسی کند و در صحن تصویب کند، اما چه خوب است لایحه ای برای منابع طبیعی کشور تنظیم شود که حق مسلم نسل های آتی را حراج نزند و حق انتفاع نسل حاضر را نیز در بهره برداری های متفاوت از منابع طبیعی موجود ، با رعایت اصل استمرار تولید سلب نکند .


لایحه ای که با عنوان جامع برای منابع طبیعی کشور تنظیم و تقدیم شده هیچگاه جامع نبوده است ! می دانم املاء نا نوشته غلط ندارد ! اما با حلوا حلوا

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده