فقط اگر مفت باشد

 

یکی از سوال هایی که در بسیاری از نظرسنجی های محیط زیستی از شهروندان پرسیده می شود این است که آیا حاضرند به قیمت از دست دادن بخشی از درآمدشان محیط زیست شان را حفظ کنند؟ یا آیا حاضرند برای حفاظت بهتر از محیط زیست مالیات بپردازند؟

این سوال در کنار سوال های مشابه نشان دهنده ی میزان توجه شهروندان به موضوع است.

مطلبی هست اینجا روی فوربس، که در آن بر اساس نظرسنجی ای که اخیرا توسط اکونومیست انجام شده، بیان شده است که بسیاری از مردم دوست ندارند برای مبارزه با تغییرات اقلیمی مالیات بیشتری بپردازند.

بر اساس این مقاله، حدود 80 درصد از نمونه ی بررسی تمایل دارند در صورتی که هزینه ای متوجه اشان نشود از سیاست های اقلیمی حمایت کنند. همین نمونه در مقابل کاهش درآمدشان برای اجرای این سیاست ها از خود تمایلی نشان نمی دهند. در واقع نه تنها تمایلی نشان نمی دهد که فقط 26 درصد آن ها حاضرند از سیاست هایی که با کاهش پنج درصدی درآمدشان همراه باشد حمایت کنند.

در این نمونه تنها 15 درصد بر این باورند که مذاکرات پیش رو در دروبان به نقطه ی قابل توجهی خواهد رسید. راستش به نظرم همین عدد 15 هم عدد بالایی است.