عکس های جمعه: ماجرای من و کلاغم !

خرداد امسال بطور اتفاقی در خیابان کلاغی را دیدم که نمی توانست بپرد. این کلاغ حدود سه هفته ای مهمان من بود و پس از بهبودی به زندگی عادی برگشت.
با اینکه همه حیوانات را دوست دارم ولی تا پیش از آن تصور نمی کردم کلاغ هم می تواند انقدر دوست داشتنی باشد و با انسان ارتباط برقرار کند. هوش خیلی خوبی داره و تقریباً از مرتبه دوم به خوبی متوجه شد که وقتی قطره چکان حاوی مواد معدنی و ب کمپلکس را به سمت منقارش می برم، باید منقارش را باز کند. روز اول اصلاً غذا نخورد اما پس از آن هر وقت کمی گرسنه اش می شد خانه را روی سرش می گذاشت، همچنین وقتی صدای کلاغ های بیرون را می شنید با آنها همنوا و همصدا می شد که حکایتی داشت …
در هر حال توفیق اجباری خیلی خوبی بود که نصیب من شد تا بیش از پیش این نکته برایم ثابت شود که هر حیوانی دنیایی از زیبایی و مهربانی است.
باید از لطف و مهربانی آقای دکتر مازیار منشئی از همراهان انجمن حمایت از حیوانات اصفهان که این کلاغ را همچون دیگر حیوانات بی پناه شهر اصفهان بطور رایگان مورد معاینه قرار دادند تشکر کنم.

به خوبی می دانست که چطور از قطره چکان دارو بخورد

روزهای آخر، کم کم سر حال شده بود و آماده پرواز

پس از حدود سه هفته به زندگی عادی اش برگشت

پوشه عکس های جمعه در این وبلاگ

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده