سوبسید برای انرژی های تجدیدپذیر: آری یا خیر؟

 

اگر به بحث های اقتصادی مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر علاقمند هستید، اینجا می توانید بحث جالبی را به صورت آنلاین دنبال کنید. موضوع اصلی این بحث این است که آیا دولت ها باید با ارائه سوبسید از این نوع انرژی ها در مقابل انرژی های فسیلی حمایت کنند؟ مثلا آیا منطقی است که دولت ها بخشی از هزینه های خرید یا نصب تجهیزات مرتبط با انرژی خورشیدی را به شهروندان پرداخت کنند؟ 

یک سوی این بحث می گوید، منطقی است و حتی ضروری است و این تنها راه حمایت از این گونه انرژی ها است. سمت دیگر بر این باور است که دولت نباید در چنین حوزه هایی وارد شود و باید اقتصاد خودش به سمت انرژی های با بهره وری و کارآیی بالاتر پیش برود. 

بحث را اینجا دنبال کنید.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده