سمیرم هم می توانست مثل کالیفرنیا باشد

در ممالک مترقی دنیا هر شهری و هر دهی برای خودش نمادی یا نمادهایی دارد که به آن افتخار می کند . در ایالات متحدهء آمریکا هر ایالتی مجموعه ای نمادهای طبیعی را برای خودش برگزیده است . به این ترتیب که ایالت های آن کشور هر کدامشان یک جانور ، پرنده ، درخت ، حشره ، کوه ، رودخانه ، دریاچه ، میوه ، و گل را به عنوان نشانه و سمبل خود انتخاب کرده اند و دوستش دارند . ایالت های آمریکا بطور جداگانه برای خود یک پرچمی هم دارند . نمادی که روی پرچم کالیفرنیای آمریکا نقش بسته است یک خرس قهوه ای هست . اما در ایالت کالیفرنیا هیچ خرس قهوه ای زندگی نمی کند . آخرین خرسی که در کالیفرنیا زندگی می کرد در سال ۱۹۲۳ مطابق با سال ۱۳۰۲ هجری شمسی به ضرب گلولهء یک شکارچی بی رحم کشته شد . سی سال بعد یعنی در سال ۱۹۵۳ مردم کالیفرنیا تصمیم گرفتند یکی از جانورانی که در آن ایالت زندگی می کند را به عنوان نماد سرزمین شان انتخاب کنند . خاطرهء آخرین خرس قهوه ای کالیفرنیا همواره در یاد مردم آن دیار باقی مانده بود و مرگش وجدان آنها را عذاب می داد . مردم کالیفرنیا برای جبران ظلمی که در حق آن حیوان بی نوا کرده بودند ، و برای نشان دادن این موضوع که دیگر حاضر نیستند با دست خودشان محیط زیست و طبیعت و جانوران بی زبان و بی پناه سرزمین و شهر و ایالت شان را از بین ببرند ، خرس قهوه ای را نماد ایالت خود کردند. از آن روز به بعد نام کالیفرنیا همیشه با نام و یاد خرس قهوه ای همراه است .

سمیرم شهر کوچکی در جنوب غربی استان اصفهان ما هست . مردم سمیرم عموما” کشاورزان و دامداران فقیری هستند . سمیرم سرزمین بسیار زیبایی هست و طبیعت دل انگیزی دارد . سمیرمی ها مردم مهربانی هستند . اما این شهر تقریبا” هیچگونه امکاناتی برای جذب توریست و ایرانگرد ندارد . مردم سمیرم غالبا” از نعمت ها و زیبایی های طبیعی که پیرامون شهرشان هست سودی نمی برند . کسی به دیدن آنها نمی آید و پولی در شهرشان خرج نمی شود . سبزه زارها و دشت های خرم سمیرم به دلیل چرای بیش از حد دام ها تبدیل به بیایان شده اند . درخت های جنگل ها و بیشه زارها برای تامین چوب و سوخت زمستانی مردم بریده میشوند . جانوران زیبایی که در کوه ها و سبزه زارهای سمیرم زندگی می کنند دیگر جایی برای زندگی ندارند . بسیاری از مردم حیوانات و درختان و پرندگان را به شکل غنیمتی که می بایست به دست آورد ، می نگردند . کسی در سمیرم به خرس قهوه ای افتخاری نمی کند . برخی ها به راحتی و سادگی یک خرس مادر و توله های کوچکش را زنده زنده سلاخی می کنند . در سمیرم کسی به کودکان دبستانها و دبستانها محیط زیست را آموزش نمی دهد . هیچکس مردم را با طبیعت دوست نمی کند .  سمیرم تنها نمونهء کوچکی از کشور ایران هست . اگر در سمیرم سرمایه گزاری فرهنگی و توریستی میشد و اگر مردم سمیرم پی می بردند که عموم مردم ایران برای دیدن طبیعت سمیرم و جانوران کوهسارهای سمیرم به آنجا می روند و به اقتصاد آن شهر رونق می دهند ، آنوقت خود مردم سمیرم هم کم کم به داشتن کوهسارها و چشمه ها و جنگل ها و بیشه زارها و خرس ها و آهو ها و خرگوش ها و پرنده های خود افتخار می کردند و در جهت حفظ و حمایت آنها پیشقدم میشدند . فرزندان سمیرم هیچ کم از مردم کالیفرنیای آمریکا ندارند . خرس قهوه ای سمیرم هم می توانست مثل خرس قهوه ای کالیفرنیا نماد آن شهر زیبا و نشان و افتخار شهر سمیرم و کل استان اصفهان باشد . اما کسی کاری نکرد و قدمی برنداشت .

عبداللطیف عبادی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده