سبز بیشتر…خاکستری کمتر

در گذشته های دور آدما نمی تونستند بدونند که رشد جوامع و شهرهایشان چه مشکلاتی برای طبیعت و حیوانات و حتی خودشان ایجاد خواهد کرد…امروز هم گرفتار همون روال همیشگی زندگی شون هستند… آدما نیاز دارند به اینکه خدائی پشت و پناه شون باشه…خدائی که در زندگی به اون امیدوار باشند و این میتونه چیز خیلی خوبی باشه بخصوص اگر عقل و فکرشون را هم درست به کار بگیرند…. حیوانات به دنیا میان و تلاش می کنند برای زنده ماندن…اونا با پدیده های ذهنی امیدواری و نا امیدی آشنا