زنده باد زاینده رود!

بهمن عظیمی، عضو فعال کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه رجایی، و یک دوچرخه سوار و کوه نورد زبده است. او برنامه های بسیاری برای ترغیب مردم به حفظ محیط زیست برگزار کرده است. یکی از برنامه های اخیر او، دوچرخه سواری از سرچشمه ی زاینده رود تا انتهای آن (تالاب گاوخونی) بود. گزارش تصویری این برنامه را که عنوان آن “زنده باد زاینده زود” بوده، می توانید در تارنمای کانون یاد شده ببینید.

 

Poster Zayandehrood