زراعت زیر آشکوب

 اصطلاح زراعت زیر اشکوب جنگل چند سالی است بر حقوق قانونی بخشی از صاحبان حق ، سایه انداخته است . باید بدانیم در نهایت آنچه که در عین بی طرفی فصل الخطاب بوده و حکم لازم از آن استنباط و بدان استناد می شود، مفاد قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و قانون حفاظت و بهره برداری است که به موجب آن به یک سطحی عنوان جنگل داده می شود و به سطح دیگری  عنوان اراضی جنگلی و به سطح قابل افراز دیگری نیز عنوان اراضی زراعی

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده