راه دور دوربان

 

وضعیت اقتصادی اروپا نابسامان است و اقتصاد ایالات متحده هم حال و روز خوشی ندارد تا آنجا که ممکن است اوباما نتواند رای دهندگان را برای دور بعد راضی نگاه دارد. تنها دو هفته هم به اجلاس دوربان در آفریقای جنوبی باقی مانده است. جایی که قرار است سرنوشت صندوق سبز اقلیمی مشخص شود.

در همین حال بنگلادش، به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورها از پیامدهای اقلیمی میزبان اجلاس کشورهایی است که حال روز مشابهی دارند. جایی که دبیرکل سازمان ملل از کشورهای توسعه یافته خواسته است به وعده ی خود عمل کرده و منابع مالی ای را که قول داده بودند برای کشورهای آسیب پذیر فراهم کنند.

وی از سی کشور شرکت کننده خواست تا در اجلاس دوربان که با حضور حدود دویست کشور برگزار می شود موضع قاطعی اتخاذ کنند.

من که چشمم آب نمی خورد در دوربان اتفاقی بیافتد. باید دو هفته ی دیگر منتظر باشیم.