دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 21

 هر چند که در اقلیم خشک تا نیمه خشک توسعه فضای سبز و درختکاری بدلیل اتکا به آبیاری و مصرف آب از مزیت می افتد و  حتی فاقد توجیه اقتصادی می شود ، اما عموما افعال پسندیده محسوب شده و با خلق زیبایی ها و مناظر ، توجه هر بازدید کننده را به توسعه یافتگی معطوف می کند.


چه خوب است اقدامات مربوط به توسعه سرانه پوشش جنگلی کشور همراه با مطالعه و  یا بر حسب مطالعات و استفاده از گونه های بومی و متناسب با

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده