دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 18

چگونه می توان بدون بستر سازی برنامه احیا جنگل را به نحوی اجرا کرد که روند پس روی کنترل گردد و نسبت سرانه جنگل از هفده صدم 17/0هکتار به بيست و پنج صدم 25/0 هکتار بهبود یابد، با اجرای ماده 15 قانون باید در طول ده سال به ازای هر نفر 800 متر مربع و سالانه 80 متر مربع جنگل کاری شود، که در اینصورت باید حدود شش میلیون هکتار در مدت

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده