دو سال گذشت و سازمان نظام مهندسی کاری نکرد – 16

اگر قرار باشد به منظور حفظ و توسعه پایدار زیست محیطی ( اکولوژیکی ) عرصه های طبیعی و ایجاد تعادل جمعیت دام در مراتع کشور، برنامه کاهش جمعیت دام همانند اقدامات گذشته محتاج اعتبارات تملک و دارائی های سرمایه ای به اجرا در آید، دقیقا با عبارت به گونه ای تباین دارد، چون دولت مکلف است به گونه ای

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده