دو بلاگ و دو مقاله

 

امشب افتادم روی خط معرفی! ضمنا اولش می خواستم تیتر بزنم: دو وبلاگ دو مقاله، دو کاسه، دو پیاله! که پشیمون شدم. به هر حال.

وبلاگ های فارسی در مورد تغییرات اقلیمیدر مطلب قبل چند مطلب خوب را از سایت یا در واقع وبلاگ انجمن ایرانی اقلیم شناسی برایتان درج کردم. اگر دوست دارید محتوای فارسی را در این حوزه بیشتر دنبال کنید توصیه می کنم به یادداشت های وبلاگ اقلیم شناسی سری بزنید. نویسنده این وبلاگ خودش را اینطور معرفی می کند:

اینجانب “علی حنفی” دانشجوی دکتری اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان میباشم و به جهت اینکه علاقه مند به علم اقلیم شناسی هستم این وبلاگ را جهت به روز کردن اطلاعات در زمینه اقلیم شناسی و جغرافیا ایجاد کرده ام.

وبلاگ اقلیم شناسی را اینجا ببینید.

اما بلاگ دوم، “طبیعت امروز”، متعلق است به حسین بدری پور که خودش را اینطور معرفی کرده است:

من بیش از یک دهه سابقه کار در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را دارم و در حال حاضر هم در مقطع دکترای منابع طبیعی تحصیل می نمایم. هدف از راه اندازی این وبلاگ اطلاع رسانی در خصوص مباحث روز منابع طبیعی و محیط زیست از قبیل همایش ها، پروژه ها و طرح های مرتبط در سطح ملی و بین المللی می باشد.

یکی از ویژگی اصلی این وبلاگ، معرفی گزارش های بین المللی در حوزه های مختلف است که من شخصا با علاقه آن ها را دنبال می کنم. به عنوان مثال می توانید این گزارش و این گزارش را روی این سایت در مورد تغییرات اقلیمی دنبال کنید.

تصویر رو به رو هم بخشی از طرح صفحه ای اصلی صبیعت امروز است.

اما دو مقاله:

مدلهاي تغيير اقليم و تاثير آن بر منابع آب

نويسند‌گان:
[ روح اله صادقي راد ] – دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي منابع آب دانشگاه شهيد چمران اهواز
[ علي محمد آخوندعلي ] – استاد گروه هيدرولوژي و منابع آب دانشگاه شهيد چمران اهواز
[ فريدون رادمنش ] – استاديار گروه هيدرولوژي و منابع آب دانشگاه شهيد چمران اهواز
[ رضا زماني احمدمحمودي ] – دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي منابع آب دانشگاه شهيد چمران اهواز

خلاصه مقاله:
تغيير اقليم تغيير متوسط شرايط جوي در يك مكان يا ناحيه خاص مي باشد. تا كنون نظريه هاي مختلفي درمورد دلايل ايجاد تغييرات اقليمي ارائه شده است. پر طرفدارترين نظريه در اين خصوص نظريه گلخانهاي است. ارزيابي تاثيرات تغيير اقليم بر منابع آب طي دو گام اصلي انجام مي شود. در گام اول تغييرات در دما، بارش و متغيرهاي ديگر اقليم شناسي مانند تبخير و تعرق بررسي مي گردد و درگام دوم به بررسي تغييرات در رواناب با استفاده از خروجي هاي گام قبل ميپردازند. مدلهاي اقليمي با فرض شرايط مختلفي كه در آينده خواهيم داشت به پيشبيني پارامترهاي اقليمي آينده ميپردازند. يكي از روشهاي مدلسازي تغييرات اقليم براساس استفاده از شبيه سازي رياضي اقليمي است كه با نام مدلهاي اقليم جهاني يا چرخش عموميGCM) شناخته ميشوند. شبيه سازي با مدلهايGCM بر اساس مبادلات انرژي و مبادلات بين خشكي- اقيانوس- اتمسفر ميباشد. اين مدلسازي ها در مقياس كوچك و در كوتاه مدت شبيه سازي مناسبي ندارند ولي در بازه هاي زماني بالاي 10 سال شبيه سازي قابل قبولي ارائه ميدهند.

كلمات كليدي: تغييرات اقليم، مدلهاي اقليمي، مدلهايGCM

اثرات ناشي از تغيير اقليم برمناطق ساحلي

نويسند‌گان:
[ حليمه اعتمادي ] – دانشجوي دوره دكتري مهندسي منابع طبيعي محيط زيست
[ عباس اسماعيلي ساري ] – استاد دانشگاه منابع طبيعي و علوم دريايي تربيت مدرس نور
[ سيده زهرا صمدي ] – استاديار دانشگاه كارديف انگليس

خلاصه مقاله:
اكوسيستمهاي ساحلي مهمترين و حساسترين مناطق به اثرات ناشي از تغيير اقليم مي باشند كه پيامدهاي وخيم خطرات و اسيب هاي ناشي از تغيير اقليم را با درجه اطمينان بالاتري تجربه مي كنند و اين درحالي است كه دخالتهاي بشر بدليل برهمزدن تعادل اين اكوسيستم ها تفسير اثرات تغيير اقليم را با مشكل مواجه كرده است چهار اثر اصلي و شاخص تغيير اقليم بر سواحل شامل افزايش درجه حرارت و تغيير در ميزان بارش ، افزايش سطح آب دريا ها افزايش وسعت و شدت ساير متغيرهاي اقليمي مانند سرعت باد مي باشد كه اين اثرات متعاقبا باعث كاهش تنوع گونه اي افزايش تغيير د رجمعيت ها افزايش گونه هاي در معرض خطر انقراض همچنين اسيدي شدن آب درياها افزايش بيماريها افزايش ريسك فرسايش و سيل در مناطق ساحلي كاهش آب در دسترس و بحران كمبود آب مغروق شد نمناطق ساحلي از دست رفتن زمين نفوذ شوري در زمينهاي ساحلي تخريب زيستگاههاي ساحلي افزايش طوفانهاي دريايي و غيره مي شود كه اينپديده ها به طور قابل توجهي در مقياس محلي و منطقه اي متغير هستند كه دراين تحقيق اثرات و پيامدهاي تغيير اقليم بر مناطق ساحلي و راه كارهاي سازگاري با اين اثرات مورد بحث قرار ميگيرد.

كلمات كليدي: تغييراقليم، مناطق ساحلي، افزايش سطح آب، افزايش دما

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده