دومین گردهمایی معاونین محیط زیست انسانی ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها در استان البرز

  دکترعلی محمد شاعری قائم مقام ریاست سازمان و معاون محیط زیست انسانی در دومین گردهمایی معاونین انسانی ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها که در استان البرز برگزارگردید با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در سالجاری در زمینه حذف موادمخرب لایه ازون در افشانه های تنفسی و طرح اجرای حذف هیدروکلروفلوروکربن ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه سایراقدامات مهم سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه محیط زیست انسانی را مصوب گردیدن ممنوعیت استفاده از کلیه انواع آزبست (به جز آزبست سفید برای مصارف خاص در چارچوب دستورالعمل تدوین گردیده) در کمیسیون زیربنایی دولت ، ارتقاء کیفیت سوخت کشور و ارتقاء کیفیت استانداردهای خودروهای کشور برشمرد و اظهار داشت :  در سال گذشته تعداد 4157 واحد آلاینده به سازمان امورمالیاتی کشوراعلام گردید که براساس برنامه مشخص شده در سالجاری 20 درصد از صنایع آلاینده کشورتقلیل می یابد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان ضرورت ارتقاء سیستم های پایش منابع زیستی اعلام نمود : کل سیستم های پایش در سال 1389 در کشور 400 مورد بود که با پیگیری های صورت گرفته در پایان سال 1390 به 1600 سیستم پایش افزایش می یابد.
دکتر شاعری در نشست مزبور دستاورد دیگر حوزه محیط زیست انسانی را افزایش تعداد پروژه های مشمول مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی  از 33  به 51  مورد پروژه خواند و افزود: در بخش آلودگی هوا طرح های جامع آلودگی هوای کلانشهرها در کارگروه ملی هوا به تصویب رسیده است.     
گفتنی است در این گردهمایی معاونین انسانی محیط زیست استانها گزارش عملکرد ادارات کل را  در درخصوص پایش منابع آلاینده محیط زیست در چارچوب جدول پایش آلودگی کشور ، کاهش 20درصدی صنایع آلاینده در استانها ، آخرین اقدامات انجام شده درباره رشد 10 درصدی بازیافت پسماند استان های کشور ، اجرای برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها و اجرای پروژه های مقابله با پدیده گردوغبارو همچنین اقدامات صورت گرفته درخصوص مدیریت پسماندها ارائه نمودند.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده