"خرس"؛ امروز در گفت و گوی داغ سبز

خرس در ایران و جهان موضوع امروز برنامه است. به همراه مهندس محمد دوریش و كوشان مهران درباره ی این جانور و رفتار آدمیان با آن به گفت و گو خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده