حضور فعالان محیط زیست در نهمین نمایشگاه عطر سیب

امسال هم جون سال گذشته با مشارکت ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهر تهران و موسسه فرهنگی هاتف شهر شهرداری  تهران و با حضور فعالان محیط زیست در غرفه سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی در نمایشگاه عطر سیب یکبار دیگر در خدمت نمایندگان هیئات عزاداری  شهر تهران هستیم .


زمان برگزاری اول الی هفتم آبان ماه امسال (۱۳۹۰)


مکان فرهنگسرای بهمن


ساعت بازدید ۱۰ صبح الی ۱۷