تردید به حساسیت دما نسبت به دی اکسید کربن

 

مطالعه ی جدیدی که اخیرا در ساینس منتشر شده و بی بی سی در مورد آن اینجا گزارش داده است نشان می دهد که حساسیت اقلیم به تمرکز دی اکسیدکربن ممکن است کمتر از آن چیزی باشد که پیش از این تصور می شد.

این مقاله بر خلاف موارد قبلی که روی دوره ی 150 سال گذشته تمرکز داشته است به داده های بلندمدت پرداخته است و نشان داده اند که در دوره هایی که انسان هیچ اثری روی اقلیم از خود به جا نگذاشته، دمای زمین به سردی که تصور می شود نبوده است. 

پژوهشگران این تحقیق بر این باورند که افزایش دمای مورد انتظار در سال های پیش رو از تخمین IPCC یعنی 2.5 تا 4.5 درجه کمتر خواهد بود. این پژوهش افزایش دما را 1.7 تا 2.6 تخمین زده است.

 

نوشته شده در: دسته‌بندی نشده